Simplificar o Admin do Wordpress na unha. - Thiago Programador

Simplificar o Admin do WordPress na unha.